Letní tábor s kytarou - z minulých táborů a seminářů

Tábor 2001 - Tábor J.A. Komenského - Běleč nad Orlicí

Tábor 2002 - Tábor J.A. Komenského - Běleč nad Orlicí

Tábor 2003 - Tábor J.A. Komenského - Běleč nad Orlicí

Tábor 2004 - Ubytovna Juráška - Olešnice v Orlických horách

Tábor 2005 - Ubytovna Astra - Dlouhé Rzy u Olešnice v Orlických horách

Tábor 2006

Ze seminářů